Výukové programy

Realizujeme nejen prohlídky našich expozičních prostor s úkoly v každé výstavní místnosti, ale máme pro žáky ZŠ připravené i výukové programy, stačí si vybrat:

 1. historické prameny
 2. řemesla a cechy
 3. historie elektrospotřebičů v domácnosti
 4. historie vaření a stolování
 5. Vánoce a lidové zvyky
 6. Velikonoce v lidové kultuře
 7. historie odívání – kroje a jejich zánik
 8. 1. a 2. světová válka (odboj, osudy bojkovských židů a cikánů, koncentrační tábory, ...)
 9. osobnosti Bojkovic (Jašek, Dolina)
 10. hospodářství a zemědělství našich předků
 11. 50. léta 20. stol. – zánik soukromých firem, vznik JZD
 12. stavební a umělecké slohy – každý sloh lze realizovat samostatnou výukovou návštěvou muzea
 13. duchovní život našich předků – kostel sv. Vavřince, církevní umění a památky na Bojkovsku
 14. soudní pravomoc městečka Bojkovic od konce 15. do 18. stol., pak 1905 – 1959, s využitím procesům uvedených v Krevní knize městečka Bojkovic
 15. zámek Nový Světlov a historie panství
 16. nájezdy (Husité, Turci, Tataři, Kumáni) na Bojkovsku
 17. lze realizovat i typickou hodinu např. z 50. let 20. stol. v naší historické školní třídě (např. český jazyk, vlastivěda aj.)
 18. každodennost v 50. – 60. letech 20. stol. (v porovnání s bydlením v 19. stol. na vesnici)
 19. historie praní, žehlení a jiných domácích prací