Historie muzea

1931 – 1950
Muzeum kraje Bojkovského (později Krajinské muzeum v Bojkovicích) pod správou Musejního spolku. Prvním správcem muzea byl učitel Alois Jašek, který se také značnou měrou zasloužil o jeho vznik. Sbírky našly své umístění v budově měšťanské školy.

1950 – 1954
Provoz muzea zajištuje městečko Bojkovice. Správkyní jmenována Marie Jašková, manželka Aloise Jaška, která také společně s dobrovolníky zajistila přestěhování muzea do prostor tzv. Světlovského důchodu.

1955 – 1960
Vlastivědné muzeum v Bojkovicích součástí Okresního muzea v Uherském Brodě. Správou muzea pověřen od roku 1955 Oldřich Slabiňák.

1960 – 1982
Správcem muzea nadále zůstává Oldřich Slabiňák. Muzeum se přestěhovalo do prostor zámku Nového Světlova a v roce 1960 zde byla otevřena stálá expozice Život lidu na Bojkovsku. V 70. letech zřízena příspěvková organizace ONV Uherské Hradiště "Zámek Nový Světlov a muzeum". Funkci ředitele vykonává Antonín Slabiňák.

1982 – 1992
Muzeum součástí Slováckého muzea v Uherském Hradišti. V souvislosti s ukončením generální rekonstrukce zámku instalována expozice Život lidu na Bojkovsku a Moravských Kopanicích.

1992 – 1999
Péči o sbírky převzalo opět město Bojkovice. Správkyní muzea Jana Slabiňáková. V roce 1995 se expozice stěhuje do menších prostor v rámci Nového Světlova a vzniká nová stálá expozice, která zde byla instalována do roku 2008.

2000 – 2004
Správkyní vedoucí Odboru kultury a školství Marie Špiritová.

2004 – 2009
Správkyní muzea Bc. Petra Stojaspalová. V roce 2008 stěhování depozitářů do nových prostor na ulici Palackého. Demontáž expozice na Novém Světlově z důvodu jeho rekonstrukce.

2010
Muzeum zřízeno jako příspěvková organizace města se sídlem na ulici Palackého.

2011
Otevření první části nových expozic na ulici Palackého, zahrnující nejstarší dějiny Bojkovska, řemesla, soudnictví, bydlení, hospodářství a duchovní život.

2012
Zpřístupnění stálých expozic historického bytu z 50. let 20. století i školní třídy z téže doby a dvou výstavních prostor pro krátkodobé výstavy. Od tohoto roku muzeum také vykonává služby turistického informačního centra Bojkovska.

2016
Otevření stálé expozice věnované historii Moravských Kopanic, včetně rekonstrukce typického kopaničářského obydlí.