Ceník služeb pro návštěvníky, čtenáře a badatele

Městská knihovna Muzejní knihovna Informační centrum
Vystavení nového
čtenářského průkazu
ano ne ne
Černobílé kopírování
a tisk
Jednostranně A4 3,- ano ano ano
Oboustranně A4 5,- ano ano ano
Jednostranně A3 5,- ano ano ano
Oboustranně A3 7,- ano ano ano
Barevné kopírování
a tisk
Jednostranně A4 5,- ne ano ano
Oboustranně A4 8,- ne ano ano
Jednostranně A3 8,- ne ano ne
Oboustranně A3 13,- ne ano ne
Skenování 5,- ano ano ne
Vazba dokumentů Kroužková vazba A4 do 50 listů 20,- ano ano ne
Kroužková vazba A4 nad 50 listů 30,- ano ano ne
Nasouvací lišty A4 do 50 listů 15,- ano ano ne
Nasouvací lišty A4 nad 50 listů 20,- ano ano ne
Laminování Formát A3 15,- ano ano ne
Formát A4 10,- ano ano ne
Formát A5 8,- ano ano ne
Formát A6 6,- ano ano ne