Naše expozice

Naše expozice si můžete projít prostřednictvím VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKY. Přehled expozic:

Pravěk Bojkovska

Je reprezentován prostřednictvím nálezů amatérských archelogů Karla Neckaře, Josefa Juračky a Bohumila Diatela pocházející od období středního paleolitu po dobu Velké Moravy.

Řemesla a živnosti

Rozvoj řemesel a živností byl podporován majiteli Nového Světlova, který byl nad Bojkovicemi založen roku 1480. Jako první cech v městečku byl založen již roku 1511 cech soukenický a postupně přibývaly další – kovářský a kolářský, ševcovský, krejčovský, řeznický a další. V expozici můžete spatřit zařízení soukenické dílny pocházející z 18. století, bednářské, kovářské či ševcovské nářadí, ale i symboliku jednotlivých cechů - cechovní truhlice, pečetě a postavníky. Další část expozic je věnována doplňkovým způsobům obživy – zvěrokleštičství či včelařství, ale také perleťářství. Vzpomenuta je zde i Bajerova sodovkárna, fungující v Bojkovicích od 20. do 60. let 20. století.

Soudnictví

Bojkovice disponovaly soudní pravomocí od 15. století až do 18. století, kdy ji v důsledku reforem soudní soustavy ztratily. Toto období reprezentují předměty ze staré bojkovské radnice, původně stojící na místě muzea, z nichž vynikají např. okovy, popravčí zvon z roku 1669, či makovice z radniční věže. Od roku 1905 byl v Bojkovicích zřízen okresní soud, který zde fungoval do roku 1949, resp. 1959. Jako připomínka je v expozici instalován soudní stůl a dokumenty s fotografi emi dokumentující soudní činnost v tomto období. Je zde také připomenuta osobnost nejvýznamnějšího přednosty soudu JUDr. Bohumíra Bunži.

Lidový dům a hospodářství

Expozice je členěna na dvě části oddělené působivou instalací domovní zdi. Jedna z nich představuje hospodářské zázemí lidového domu, v další je prezentováno uspořádání interiéru užívané do sklonku 19. století. Nejstarším exponátem je zde jídelní stůl z roku 1665, dále pak zaujmou obrázky na skle z 19. století či ručně vyšívané kopaničářské kroje.

Umění a duchovní život

Atmosféra v této části expozice připomíná prostředí kaple navozené okenními vitrážemi, instalovanými liturgickými předměty, oltářem, či přítomností kněze – byť jen fi guríny. Nejvýznamnějšími exponáty zde jsou pozdně gotické madony. Nejstarší z nich pochází ze 70. let 14. století, další pak ze závěru následujícího století.

Historický byt

Byt sestává ze tří místností – kuchyně, obývacího pokoje, ložnice a koupelny s WC. V pokojích nechybí dobová výmalba či podlahové krytiny a funkční jsou i otočné vypínače a historická svítidla. Prezentované zařízení pochází převážně z 30. až 50. let 20. století. Většina spotřebičů je funkční a tak si můžete poslechnout dobové rádio, pustit mixér či vyzkoušet úklid pomocí vysavače Standard ze závěru 50. let.

Školní třída

Expozice připomíná, že od svého postavení v roce 1894 sloužila budova, ve které se nachází, jako obecná škola. Vybavení třídy pochází ze 30.-50. let 20. století a je plně využitelné k praktickým ukázkám. Pro zájemce z řad škol lze připravit historickou vyučovací hodinu.

Zámecká expozice

Představuje část původního nábytkového vybavení zámku Nového Světlova, doplněného o předměty pocházející ze zámku Návojná.

Moravské Kopanice

Muzeum Bojkovska otevřelo v rámci Bojkovské muzejní noci 20. května 2016 novou část svých stálých expozic zaměřenou na oblast Moravských Kopanic, kterou tvoří obce Starý Hrozenkov, Žítková, Vápenice a Vyškovec. V poslední době Moravské Kopanice vešly do širšího povědomí především prostřednictvím publikací Jiřího Jilíka či románu Žítkovské Bohyně autorky Kateřiny Tučkové.

Moravské Kopanice představují svébytný etnografický region, který byl utvářen především náročnými životními podmínkami, danými složitou dopravní dostupností a tím jistou izolovaností. Typická je zástavba roztroušená po svazích, hůře dostupná malá políčka, která se složitě obdělávala nejčastěji kopáním motykou – odtud název Kopanice.

Instalované předměty pocházejí ze sbírek Muzea Bojkovska, které se této tématice věnuje již od svého vzniku v 1931.

V první části je návštěvník stručně seznámen s historií oblasti, životem v průběhu roku a prostým krojem s typickou barevnou výšivkou, který se v obcích Moravských Kopanic dosud dochoval. Textovou část doplňují výšivky, kroje a krojové součástky pocházející z různých časových období i historické fotografie ilustrující realitu všedního života.

Expozice dále pokračuje instalací dvojprostorového domu skládajícího se z pivoru, který sloužil k umístění hospodářského nářadí, potřeb pro domácnost a často i hospodářských zvířat, a z jednoduše zařízené jizby, které dominuje černá kuchyň s chlebovou pecí.

Expozice je přístupná buď samostatně nebo jako součást prohlídkového okruhu muzea.

Krátkodobé výstavy a přednášky

K pořádání krátkodobých výstav jsou k dispozici dva výstavní prostory, z nichž první je vhodný pro výstavy muzejní, druhý pak k pořádání výstav galerijního typu a přednášek. Máte-li zájem vystavovat či přednášet v Muzeu Bojkovska, neváhejte nás kontaktovat.

Připravované expozice

Zaměří se na klíčové okamžiky z dějin 20. století, včetně obou světových válek a spolkovou činnost na Bojkovsku. Zpřístupněny budou pravděpodobně v roce 2013.