Sbírkový fond

KATALOG SBÍRKY MUZEA BOJKOVSKA

Sbírkový fond je postupně zapisován do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Člení se na tyto podsbírky:

Etnografická

Obsahuje lidový nábytek, vybavení domácnosti, kroje a krojové součásti. Zvláštní část tvoří pomůcky, předměty a nástroje používané miškáři (zvěrokleštiči).

Historická

Součástí podsbírky jsou předměty z různých období i oblastí lidské činnosti z Bojkovska a Moravských Kopanic. Významnou část tvoří například historické zbraně, mince, keramika, nábytek, předměty zámeckého vybavení, předměty z činnosti spolků.

Umění

Podsbírku tvoří především sochy, plastiky, dřevořezby, olejomalby, lidové umění.

Archeologická

Obsahuje nejstarší doklady osídlení našeho státu i Bojkovska od paleolitu až po dobu slovanského osídlení.