Příběh sbírkového předmětu

Předměty jsou do muzejních sbírek získávány různými způsoby, nejčastěji darem nebo koupí. Nabídnete-li předmět muzeu, nejprve vyhodnotíme, zda jeho přijetí do muzea znamená obohacení sbírkového fondu. Pokud "vstupní prověrka" dopadne kladně, je po podepsání příslušných dokumentů (například darovací či kupní smlouvy) předmět zapsán do přírůstkové knihy příslušné podsbírky a stává se tak součástí muzejního sbírkového fondu. V případě, že byl muzeu darován, je dárce o přidělení přírůstkového čísla vyrozuměn osobním dopisem. Poté následuje další odborné zhodnocení předmětu, jehož výrazem je zapsání předmětu do tzv. "evidence druhého stupně". Předmětu je vystavena katalogizační karta a přiděleno inventární číslo. Uložen v depozitáři, čeká na své využití pro výstavní, vědecké, či didaktické účely.