Vybrané ohlasy návštěvníků

Ze slavnostního otevření dne 27. května 2011

"Neuvěřitelný počin, poctivý kus práce a nadšení, který my ostatní můžeme jen tiše obdivovat."  (kolegové z Muzea J. A. Komenského Uh. Brod)

"Blahopřejeme!"  (kolegové ze Slováckého Muzea)

"Přejeme bojkovskému muzeu hodně spokojených návštěvníků a vedení muzea a jeho zaměstnancům, aby jim vydrželo nadšení, s jakým expozice budují. Velmi pěkné a nápadité členění místností."  (Zdenka a Luboš)

"Děkujeme za úžasné dílo."  (Šmigurovi)

"Na tento den by občané Bojkovic neměli nikdy zapomenout, protože tímto opět vstoupili důstojně do dějin muzejnictví."  

"Odvedli jste velký kus práce. Moc se nám to líbí."  (Šopíkovi)

"Přejeme Vám hodně návštěvníků. Je to kus pěkné práce. Je třeba, aby se nezapomínalo na dobu, která předcházela dnešku. Jak byli lidé šikovní a pracovití. Jejich výsledky práce to dokazují do dnešní doby."  (Hodulíkovi)

"Díky, Bojkovice zase mají něco cenného."  

"Chtěl bych tu žít."  (Míša)

A z ostatních dní roku 2011

2. 6.
"Celá expozice muzea je vkusná a krásná. Děkujeme za ochotu, prvotřídní výklad."  (Boráňová Monika, Diatel Pavel, Diatelová L.)

7. 6.
"Byly jsme velmi překvapeny krásným vystavením i uspořádáním a hlubokým dojmem, které v nás muzeum zanechalo. Děkujeme za krásný zážitek a přejeme hodně návštěvníků a úspěchů při dalším rozšiřování muzea."  (Darja Šlahorová, Ostrava, podpis nečitelný)

10. 6.
"Mám radost, že muzeum je konečně umístěno v důstojném prostředí."  

14. 6.
"Vzpomínám na mládí při pohledu na tů krásu!"  (p. Pušková)

28. 6.
"Děkujeme za krásný výklad, nádhernou expozici a konečně důstojné místo pro památky z naší oblasti."  (ZŠ Praktická Bojkovice)

8. 7.
"Děkujeme za krásné muzeum, kde se můj otec zase vrátil do svého mládí."  (Peřestý Aleš, Zlín)

16. 7.
"Konečně je v Bojkovicích muzeum, jaké si tento kraj zaslouží. Skvělá práce všech, kteří se na jeho budování podíleli. Děkujeme!"  (Zuzana Chmelíková, Ostrava, Jan černý, Tučapy)

18. 7.
"Moc hezké muzeum, nejvíc se nám líbila světnice a soudní místnost."  (Ušákovi)

19. 7.
"Děkujeme za příjemně prožité dopoledne. Expozice je zdařilá, je vidět, že pan ředitel a jeho kolegové muzeum budují s nadšením a láskou. Držíme Vám palce, ať se daří!"  (Mikšíkovi Praha-Bojkovice)

27. 7.
"Děkujeme moc za poučný výklad. Dcerce se moc líbila kuchyňka a nám všechno. Držíme Vám palce, ať máte hodně zájemců. Hodně štěstí."  (rodina Sigl)

29. 7.
"Děkujeme za velmi profesionální a lidský výklad celé expozice."  

1. 8.
"Muzeum se mi líbilo. Zajímavé exponáty, hezky uspořádáno, poučné. Děkuji za pěkný výklad."  (Ivan Prokeš, Praha)

2. 8.
"Na výlet byl skvělý tip Muzeum Bojkovska navštívit!"  (Petra z Opavy, Monika z Olomouce, Tereze ze Zlína)

12. 8.
"Je velmi potěšující, že naše muzeum má konečně po 80 ti létech svoji budovu. Dík patří všem, kteří se o to zasloužili. Rovněž poděkování všem těm, kteří provedli konzervaci velmi poničených exponátů. Expozice jako taková je vynikající. Do další činnosti přeji hodně úspěchů."  (Juračka Oldřich, Juračková Marie)

19. 8.
"První noční prohlídka muzea. Bylo to móóóc super, děkujeme."  (Spinkací tábor DDM Bojkovice)

20. 9.
"Navštívil jsem nově zbudovaná muzeum přenesené sem do města a moc a moc se mně to líbilo. Vše je pěkně uspořádané. Jen tak dál."  (Blahůšek, KČT Praha)

25. 10.
"Děkujeme za velmi srdečné přijetí a velmi zajímavý výklad, byl odborný. Muzeum je pěkné."  

26. 10. – hra Cesta za pokladem
"Moc se mi tu líbilo, hra byla zajímavá, hodně jsem se dozvěděla, i když jsme nevyhráli tak nám na ni zůstanou pěkné vzpomínky."  (Adéla)

26. 10. – hra Cesta za pokladem
"Líbilo se mi tu, ale přidejte sem více o válce."  (Ondřej Lukáš)